BULGARIA

Awards :  All   |  Gold   |  Silver

   Year 2020  | Award  Silver  |  Country BULGARIA Number 1  

Awards Name Wine Year  

Silver
EDOARDO MIROGLIO EOOD
Mme TASKOVA Sylvia
Web Site
e-mail
Thracian Valley PGI - Edoardo Miroglio EM - Muscat Ottonel
2019